Fredrik Blomstergren

Advokat/Grundare

  • FB Advokat 2019-
  • AG Advokat 2010-2019
  • Notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt 2009-2010
  • Fil. kand. i företagsekonomi, Stockholms universitet 2010
  • Hamilton Advokatbyrå 2008
  • Jur. kand., Stockholms universitet 2008
  • Tel +46 8 501 359 10
  • Mobil +46 73 394 28 96